Vzdálený přístup team

Zabezpečený přenos komunikace pro vizuální podporu s nastavením.

Telefonická podpora
800 205 205

Potřebujete se poradit nebo zeptat?

Rychlý dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely jednání o poskytnutí investičních služeb a zasílání obchodních sdělení a seznámil/a jsem se s informacemi o ochraně osobních údajů a těm rozumím.

Podpora
Podpora
pro vaše výhodné
online obchodování
800 205 205

Vzdělávání

Indikátory objemu: On Balance Volume (OBV)

17.6.2016

Autor: Bc. Patrik Chvátal

Prvním zástupcem objemových indikátorů, který si představíme, je na výpočet trochu složitější On Balance Volume (OBV). Jen pro připomenutí si zopakujeme, že principem indikátorů objemu je zachycování toku peněz, kdy se snaží zachytit narůstající změnu toku oproti předchozímu a tím nám dát informace o tom, jakým směrem by se trh mohl dále vyvíjet.

Tento výkonný ukazatel byl vyvinut J. Granvillem v roce 1976 a popsán v jeho knize New Strategy of Daily Stock Market Timing. Granville hledal systém včasného varování, který by sledoval, jak velké podílové fondy a institucionální investoři hromadí akcie nebo vyprodávají. Právě u těchto velkých investorů, kteří představují více než 70 % z pohybu akciových kurzů, je velmi důležité sledovat jejich nákupní zvyky. Funguje tedy jako „leading“ indikátor a jak Granville uvádí: „Volume je pára, která táhne lokomotivu.“

Indikátor OBV se tím, že zohledňuje rozdělení burzovního publika na profesionální, úspěšné investory a na laickou, zpravidla neúspěšnou investorskou většinu, svou podstatou neliší od základních principů psychologické analýzy. Jedná se o nejznámější a jeden z nejvíce používaných objemových indikátorů technické analýzy.

Výpočet OBV:

OBV je vypočítáván ve dvou krocích. Nejdříve se zjišťuje, zda denní objem je kladný nebo záporný, což vyplývá z porovnání s objemem předchozího dne. V případě, že je větší, má objem běžného dne znaménko kladné, je-li menší, má znaménko záporné. V druhém kroku se vypočte OBV tak, že se vezme OBV předchozího dne a podle znaménka se přičte (odečte) objem běžného dne. Jen v případě, kdy objem běžného dne je stejný jako OBV předchozího dne, zůstane OBV stejné jako minulý den. Samotná výše vypočteného OBV není důležitá, ale je třeba ji porovnávat se současným průběhem kurzu.

Takto popsaný výpočet se může na první pohled jevit velmi složitě, proto je dobré si prohlédnout následující rovnice, které nám postup výpočtu usnadní pochopit.

OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, pokud C(t) > C(t-1);

OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, pokud C(t) < C(t-1);

OBV(t) = OBV(t-1), pokud C(t) = C(t-1),

Kde:

t – aktuální doba;

t-1 – předchozí doba;

C – cena zavření;

Vol – оbjem

Použití OBV:

Tento indikátor se dá použít několika způsoby a my si představíme dva nejvýznamnější, je však důležité upozornit, že formace, které tvoří OBV na vrcholu a dně, jsou důležitější, než absolutní úrovně tohoto indikátoru.

1) Potvrzení signálu

Když se OBV zvedá, nebo klesá ve stejném směru jako ceny, potom je trend potvrzen. Pokud ceny dosáhnou nového high a OBV také dosáhne nového high, rostoucí trend bude pravděpodobně pokračovat. Pokud ceny dosáhnou nového low a OBV rovněž klesne na nové low, klesající trend bude pravděpodobně pokračovat. Je bezpečnější obchodovat ve směru trendu, který je potvrzen indikátorem OBV. Tedy když OBV dosáhne nového high, potvrzuje to sílu býků a naznačuje, že ceny pravděpodobně porostou ještě výš, čímž poskytuje nákupní signál. Když OBV dosahuje nového low, potvrzuje sílu medvědů, předchází nižším cenám a dává signál pro krátké pozice.

Příklad možného vstupu si můžete všimnout na obrázku níže. Kdy vstup do krátké pozice by byl možný již na druhém žlutém low, ale vzhledem k tomu, že low OBV není tak výrazné, bylo by vhodnější vstoupit až na zeleném low, které je výrazné i v případě OBV.

Potvrzení signálu

2) Divergence

OBV dává nejsilnější nákupní a prodejní signály, když se odchyluje od cen. Když ceny stoupají, kousek klesnou při prodeji, a poté se zvednou k dalšímu high, ale OBV míří k nižšímu high, vytváří tak medvědí divergenci a dává silný prodejní signál. Když ceny klesají, poté se krátce odrazí směrem nahoru a následně padnou k novému low, ale OBV se dostane jen k mělčímu dnu, vytváří se býčí divergence a objeví se výrazný signál k nákupu. Dlouhodobé divergence jsou důležitější než krátkodobé divergence. Divergence, které se vyvinou v průběhu několika týdnů, dávají silnější signály než ty, které trvají jenom několik dnů.

Jinak také lze tento poznatek vyjádřit takto

a) Příznakem slabosti vzestupného trendu je situace, kdy růst ceny do nového maxima nepotvrzuje odpovídající dynamikou indikátoru (indikátor je klesající případně stagnující), je možné otočení dolů (vstup do krátké pozice);

b) Příznakem slabosti sestupného trendu je situace, kdy pokles ceny do nového minima nepotvrzuje odpovídající dynamikou indikátoru (indikátor je rostoucí), je možné otočení nahoru.

Příklad vstupu do dlouhé pozice je znázorněn druhými žlutými obdélníky, které ukazují, že zatímco cena významně poklesla, tak OBV stagnuje, až mírně roste.

Divergence