Vzdálený přístup team

Zabezpečený přenos komunikace pro vizuální podporu s nastavením.

Telefonická podpora
800 205 205

Potřebujete se poradit nebo zeptat?

Rychlý dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely jednání o poskytnutí investičních služeb a zasílání obchodních sdělení a seznámil/a jsem se s informacemi o ochraně osobních údajů a těm rozumím.

Podpora
Podpora
pro vaše výhodné
online obchodování
800 205 205

Vzdělávání

Indikátory volatility: Bollingerova pásma (BB)

29.4.2016

Autor: Bc. Patrik Chvátal

Bollingerova pásma (anglicky zvaná Bollinger Bands, dále také jako BB) označují dnes v tradingu velmi oblíbený a snadno interpretovatelný, spíše rychlejší indikátor ze skupiny klouzavých průměrů, jehož použití neklade vysoké nároky na analytika.

Jedná se o trendový ukazatel tvořený jedním pohyblivý průměrem a dvěmi obalovými křivkami představujícími horní a dolní hranici Tento indikátor však odstraňuje závažný nedostatek indikátoru obálky, tedy jejich konstantní šířku. Šířka pásma se mění v závislosti na volatilitě akcie a lze ji ovlivňovat zadáním násobku směrodatných odchylek. Obecně může být pro konstrukci Bollingerova pásma použito libovolného typu klouzavého průměru. Autor indikátoru – John Bollinger – však doporučuje použití jednoduchého klouzavého průměru, čehož se při jeho použití držíme i my.

Výpočet BB:

Teorie tohoto indikátoru spočívá ve využití statistiky. Pro určení hranic, mezi kterými se trh může s 95% pravděpodobností nacházet, využijeme tzv. směrodatné odchylky.  Ta nám říká, že s 95% pravděpodobností se trh bude pohybovat právě mezi dvěmi křivkami tvořícími Bollingerova pásma. Výpočet těchto křivek se provádí následujícím způsobem:

Základem je střední Bollingerovo pásmo, které se rovná klouzajícímu průměru (SMA).

Dále je třeba také určit konkrétní hodnoty jednotlivých pásem:

Dolní Bollingerovo pásmo = SMA – 2 standardní odchylky

Horní Bollingerovo pásmo = SMA + 2 standardní odchylky

Tyto hranice tedy tvoří Bollingerova pásma. Důležité je také si ujasnit co nám daná šířka pásma říká. V situaci, kdy trhy netrendují (nachází se v chopu), se Bollingerova pásma zužují a naopak ve chvíli velkých pohybů se obě pásma od sebe vzdalují. Z toho nám vyplývá, že pás je samonastavující a automaticky se stává širší v období extrémních cenových změn Viz obrázek níže. Použijeme nastavení období průměru 14 a odchylku 2, které je pro Bollingerova pásma standardně využíváno.

Použití BB:

Samotný Bollinger zmiňuje pár základních faktů, které je důležité si uvědomit v případě, že hodláme tento nástroj využívat:

BB sám o sobě negeneruje žádné nákupní nebo prodejní signály.

Doporučuje využít BB v kombinaci s dalšími indikátory, jako jsou například MACD, RSI, Stochastický oscilátor a další.

Volatilita a trend jsou už do indikátoru zakomponovány díky prostřední MA linii a dolnímu minimu a hornímu maximu. Využívání dalších ukazatelů trendu je tedy spíše na škodu.

Indikátor BB je vhodné použít jako ukazatel potvrzující vznik různých formací, jako jsou například dvojitý vrchol a dvojité dno, vlajky, praporky, trojúhelníky a mnohé další.

Trh může překročit jak dolní, tak horní hranici.

Samotné využití klouzavého průměru jako ukazatele pro vstup do pozice se nedoporučuje.

Pokud zvyšujeme délku klouzavého průměru, je nutné zvýšit i standardní odchylku. Ze 2 při obvyklém nastavení 20 na 2,1 pro nastavení periody 50. Totéž platí pro snížení. Pro periodu 10 by standartní odchylka měla být 1,9.

Dotyk s horním a dolním BB sám o sobě není signálem ke koupi nebo prodeji.

Nyní si představíme tedy jak samotné použití BB jako jediného indikátoru, tak také v kombinaci s ostatními indikátory.

Samostatné využití Bollingerova pásma

Bollinger to sice nedoporučuje, nicméně tím, že nám BB pásma ukazují aktuální volatilitu, je možné BB využít v kombinaci s formacemi, které se vytvoří na grafu.

Na obrázku níže vidíte formaci proražení kanálu. Na grafu je dobře vidět, jak se vytvořený kanál pohybuje do strany a horní i dolní hranice BB se snižuje, až dosáhne horního a dolního maxima svíček. V tu chvíli je napětí na trhu uvolněno v podobě proražení horní hranice kanálu. Jakmile se trh dostane přes horní BB, je signál považován za platný a my můžeme vstoupit do dlouhé pozice. V případě proražení spodní hranice bychom samozřejmě vstupovali naopak do pozice krátké.

Proražení kanálu je signálem ke vstupu

Obdobný princip se používá pro obchodování výše zmíněných formací, jako jsou vlajky a praporky. Tyto formace jsou charakteristické poklesem volatility, čili indikátor BB bude vždy ohraničovat horní a dolní hranice těchto formací. Tohoto ohraničení využijeme stejně, jako je ukázáno výše. Ve chvíli protnutí vstoupíme na trh. Vždy doporučujeme vstupovat pouze ve směru trendu tvořeném prostřední MA, vlak jedoucí proti Vám, také holými rukami nezastavíte.

Díky své schopnosti dobře obsáhnout aktuální volatilitu na trhu se BB také používá k určení netrendujícího trhu, tzv. v chopu. Jeho ukázkou je právě výše zobrazená formace trhu označená na grafu červenými horizontálními liniemi. V takovém případě není trh pro obchodníka atraktivní, protože nenabízí požadovanou volatilitu. Proto je lepší se takovému trhu vyhnout a počkat si na proražení, jak je naznačeno na obrázku.

Využití Bollingerova pásma v kombinaci s dalšími indikátory

Tento způsob je hojněji využívaný. BB se v tomto případě používá pouze pro potvrzení signálu, který nám dává primární indikátor, kterým je v našem případě MACD, který jsme si představili v minulém díle tohoto seriálu.

Potvrzení trendu na dolní hranici BB + prodejní signál MACD

Jak vidíte na obrázku výše, MACD nám vygeneroval prodejní signál, který BB potvrdí protnutím své dolní hranice a vzniká zde prostor pro vstup do shortu. Tímto způsobem je možné využívat kombinaci dvou a více indikátorů. Stejně tak bychom mohli použít například Stochastický oscilátor, který si představíme v jednom z následujících dílů, a proto jeho příklad v tuto chvíli neuvádíme. Základem je čekat na situace, kdy dojde k signálu od obou indikátorů zároveň, čímž se nám naše pravděpodobnost úspěšného vstupu do pozice zvyšuje.

Výhodou Bollingerových pásem je, že nám dobře určí období vysoké a nízké volatility. Dále nám dobře stanovují extrémy trhu, které jsou z krátkodobého hlediska neudržitelné. Mezi nevýhody patří například fakt, že použití samotného Bollingerova pásma dává příliš mnoho falešných signálů. Zároveň je někdy těžké rozeznat, co lze považovat za signál a co nikoliv. Skutečná síla Bollingerých pásů se projeví, když jsou zkombinovány s dalšími indikátory a v případě, že je hodláte využívat, tak doopravdy doporučujeme v kombinaci s některým z objemových indikátorů.