Vzdálený přístup team

Zabezpečený přenos komunikace pro vizuální podporu s nastavením.

Telefonická podpora
800 205 205

Potřebujete se poradit nebo zeptat?

Rychlý dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely jednání o poskytnutí investičních služeb a zasílání obchodních sdělení a seznámil/a jsem se s informacemi o ochraně osobních údajů a těm rozumím.

Podpora
Podpora
pro vaše výhodné
online obchodování
800 205 205

Vzdělávání

Oscilátory: Momentum

20.5.2016

Autor: Bc. Patrik Chvátal

Jak bylo na závěr minulého článku nastíněno, dnes si představíme jeden z nejpoužívanějších indikátorů a zároveň koncept, který je nejzákladnější aplikací oscilátorů nazývaný momentum.

Za vynálezce momentum indikátoru je považován proslulý americký obchodník J. Welles Wilder, který je i autorem indikátoru RSI, který si představíme v následujícím díle a který poprvé veřejně prezentoval momentum indikátor ve své knize New Concepts In Trading System. Indikátor se po svém odhalení veřejnosti stal téměř okamžitě oblíbeným nástrojem technické analýzy trhů a používá se dodnes v jakémkoliv obchodování vycházejícím z technické analýzy. Hodí se tedy stejně dobře pro komoditní obchodování, jako i pro akciové obchodování. Momentum indikátor je populární i díky možnosti snadného naprogramování do automatizovaných obchodních systémů a najdete ho samozřejmě i mezi technickými indikátory v obchodní platformě TWS.

Indikátor momentum bývá často označován zkratkou MOM. Jeho základní podstatou je měřit sílu a rychlost trendu. Sílící momentum znamená, že trend nabírá na síle. Slábnoucí momentum naopak znamená, že trend „ztrácí dech“, a tak můžeme brzy očekávat jeho konec, korekci, nebo dokonce otočení trendu. Výhoda indikátoru momentum je, že nás často dokáže informovat o možné změně trendu s relativně dostatečným předstihem.

Indikátor momentum nám tedy ukazuje tzv. překoupené a přeprodané hodnoty. Když si představíme klasický cenový pohyb do strany, tak cena začne růst u supportu a postupně roste až k rezistenci. Zde se obrátí a zase klesá k supportu. Ve chvíli kdy se cena blíží k rezistenci nám momentum indikátor pomůže určit, zda-li cena k rezistenci opravdu dojde nebo se obrátí ještě před jejím dosáhnutím. To samé platí i pro opačnou situaci, kdy cena postupně klesá k supportu.

Z pohledu davové psychologie stojící za momentum indikátorem se dá říci, že trh vyjadřuje optimismus většiny obchodníků v rámci daného trhu a daného intervalu. Pokud momentum sílí, pak obecně převládá na trhu optimismus o budoucím růstu nebo poklesu ceny. Pokud momentum slábne, optimismus ohledně dalšího pokračování aktuálního trendu se vytrácí, je tedy třeba připravit se buďto na chvilkové váhání obchodníků, jehož výsledkem bude pravděpodobně trh pohybující se do strany, nebo na změnu nálady obchodníků, která by znamenala případnou korekci, nebo otočení trendu. Indikátor momentum je též možné představit si jako tachometr automobilu. Pokud nabíráme na rychlosti a zrychlujeme, je možné předpokládat určitou setrvačnost jízdy daným směrem. Pokud rychlost na tachometru začíná zpomalovat, je třeba se připravit prakticky na cokoliv.

Výpočet Momenta:

Momentum měří rychlost cenových změn na rozdíl od samotných cenových úrovní. Tržní momentum je měřeno neustálými cenovými rozdíly pro fixní časový interval. Pro konstrukci například 10denní linie momenta jednoduše odečteme uzavírací cenu před deseti dny od poslední uzavírací ceny. Tato kladná či záporná hodnota je poté zakreslena kolem nulové osy. Porovnání může být buď absolutní, ale i relativní. My si však představíme výpočet pouze pro absolutní verzi, protože tu v praxi využíváme častěji.

Aktuální MOM = Pi − (Pin)

Přičemž:

Pi – aktuální uzavírací cena
Pin – uzavírací cena n úseček nazpět

Pokud bychom tedy chtěli určit aktuální momentum s natavením periody 10, pak by postup vypadal zhruba následovně:

Řekněme, že uzavírací hodnota poslední úsečky (Pi) je 1500; dále řekněme, že uzavírací hodnota úsečky 10 dnů nazpět (Pin, přičemž n=10) je 1000; pak:  MOM = 1500 − 1000 = 500

Pokud je hodnota kladná, pak se jedná o rostoucí trend, pokud je hodnota záporná, pak se jedná o klesající trend. Čím menší perioda (Pin), tím větší počet signálů dostáváme a čím větší perioda, tím menší počet signálů dostáváme. Nejčastěji používané hodnoty se různí a kromě námi zvolené periody 10 jsou obvyklé hodnoty intervalu 7, 14 nebo 20. Opět se ale zde meze ničemu nekladou a každý si musí najít vlastní nejlépe vyhovující hodnoty.

Použití Momenta:

Existuje celá řada používání indikátoru momentum. Využívaných způsobů je celkem až 5, v dnešním článku si však představíme pouze jeden a to ten zcela nejelementárnější, avšak zároveň i velmi slušně fungující a také nejpoužívanější.

Protnutí středové linie

Velmi jednoduchý způsob obchodování pomocí momenta, kdy sledujeme protnutí středové linie (hodnoty 0) ať už ze shora či ze spodu. Čím dále se indikátor nachází od středové linie, tím je nastoupený trend silnější. Ve chvíli kdy se momentum přibližuje k hodnotě 0 ze spodu, znamená to, že medvědí trend slábne a je možné očekávat změnu trendu, což představuje signál k nákupu. Naopak je to samozřejmě v případě, že se indikátor blíží k středové linii ze shora. Může také nastat situace, kdy momentum osciluje velmi blízko středové linie, v takovém případě na trhu není výrazný trend a tento indikátor nedoporučujeme používat.

Na následujícím grafu si můžete prohlédnout žlutě vyznačené možnosti vstupu, dle výše popsané techniky obchodování. V prvním případě se jedná o vstup do dlouhé pozice, v druhém do pozice krátké.

Momentum

Dalším velmi často využívaným způsobem obchodování pomocí momenta je pomocí divergencí, kdy je však potřeba si momentum doplnit o histogramy. Tento způsob si však vysvětlovat nebudeme, protože je stejný jako například v případě MACD, který jsme si představili v jednom z dřívějších dílů tohoto seriálu.

Závěrem je důležité upozornit, že samozřejmě ne vždy indikátor momentu zafunguje takto ideálně. Můžeme se stejně jako v případě všech ostatních indikátorů připravit i na celou řadu takzvaných „falešných signálů“. S trochou praxe a citu však lze řadu takovýchto nežádoucích signálů filtrovat a z dlouhodobého pohledu tak dosahovat s indikátorem momentum skutečně velmi slušné finanční výsledky.