Vzdálený přístup team

Zabezpečený přenos komunikace pro vizuální podporu s nastavením.

Telefonická podpora
800 205 205

Potřebujete se poradit nebo zeptat?

Rychlý dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely jednání o poskytnutí investičních služeb a zasílání obchodních sdělení a seznámil/a jsem se s informacemi o ochraně osobních údajů a těm rozumím.

Podpora
Podpora
pro vaše výhodné
online obchodování
800 205 205

Vzdělávání

Úvod do technické analýzy (TA) – Indikátory

18.4.2016

Autor: Bc. Patrik Chvátal

Snaha překonat či pokořit finanční a komoditní trhy je stará jako samo obchodování na burze. Jedním z nástrojů, který nám s tím napomáhá, je technická analýza. Jaké indikátory jsou k dispozici, jak se používají a jaké mají výhody a nevýhody? Na to si odpovíme v následujícím seriálu, který se bude postupně zabývat jednotlivými indikátory.

Přestože indikátorů existují stovky (některé zdroje uvádějí číslo kolem 800), jsou si mnohdy hodně podobné, a proto se postupně zaměříme na ty nejpoužívanější. V tomto pilotním díle si pouze představíme, jednotlivé skupiny indikátorů a nastíníme si tak, co nás v rámci této problematiky čeká.

Již od dob Charlese Henry Dowa se investoři snažili předvídat budoucí vývoj trhů. K této predikci postupně začali využívat matematických funkcí na základě historických cen, které jim napomáhali při odhadu, jak se bude daný instrument v blízké budoucnosti vyvíjet. Snaha matematicky formulovat vývoj určitého instrumentu přirozeně gradovala s prudkým rozvojem počítačů, což umožňovalo vývoj stále dokonalejších a komplikovanějších indikátorů.

Z toho vyplývá, že indikátory jsou vlastně matematickým obrazem minulého chování ceny. Pro výpočet se v naprosté většině případů tedy využívá právě cena aktiva, avšak můžeme se setkat i s indikátory vypočtených z objemu obchodů nebo jiných veličin. Důležité je upozornit, že nedokážou předpovídat stoprocentně a je třeba být připraveni na to, že budoucnost občas nedbá na to, co se dělo v minulosti.

Indikátory jako takové se dají rozdělit do mnoha různých kategorií. Abychom však zbytečně nezacházeli do přílišných podrobností a rozsáhlého členění, podíváme se jen na čtyři hlavní skupiny a jejich nejznámější zástupce.

Trendové indikátory

Trendové indikátory se používají k měření tržních trendů nebo dlouhodobých směrových pohybů. Termín „trend“ vyjadřuje vytrvalost cenového pohybu v určitém směru. Na netrendovém trhu však mohou být signály z těchto indikátorů zavádějící.

Zástupci:
• Klouzavé průměry
• Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD)
• Parabolic SAR

Oscilátory

Druhou hojně využívanou skupinou indikátorů jsou oscilátory. Vycházejí z jedné z nejdůležitějších vlastností trhů: cyklického opakování pohybů. Jejich hlavní funkcí je měřit a reprodukovat sílu trhu. Pohybují se v určitém rozmezí vymezeném pevnými hranicemi. Dále má ještě většina oscilátorů stanovené hranice značící překoupený či přeprodaný trh. Pokud se indikátor dostane za tyto hranice, je to považováno za platný signál pro vstup na trh.

Zástupci:
• Stochastický oscilátor
• Momentum
• Relatice Strength Index (RSI)

Indikátory volatility

Tyto indikátory se snaží měřit rozkolísanost trhu. Čím vyšší je volatilita, tím větší částku můžete během krátkého časového úseku získat.

Zástupci:
• Bollingerova pásma (BB)
• Rate of Change (RoC)
• Average True range (ATR)

Indikátory objemu

Principem těchto indikátorů je zachycování toku peněz. Snaží se zachytit narůstající změnu toku oproti předchozímu a tím nám dát informace o tom, jakým směrem by se trh mohl dále vyvíjet.

Zástupci:
• Money Flow Index (MFI)
• On Balance Volume (OBV)