Vzdálený přístup team

Zabezpečený přenos komunikace pro vizuální podporu s nastavením.

Telefonická podpora
800 205 205

Potřebujete se poradit nebo zeptat?

Rychlý dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely jednání o poskytnutí investičních služeb a zasílání obchodních sdělení a seznámil/a jsem se s informacemi o ochraně osobních údajů a těm rozumím.

Podpora
Podpora
pro vaše výhodné
online obchodování
800 205 205

Vzdělávání

Trendové indikátory: MACD (Moving Average Conv/Div)

22.4.2016

Autor: Bc. Patrik Chvátal

Druhým indikátorem, který si představíme je Moving Average Convergence Divergence, nebo jednoduše MACD, který je velmi oblíbený mezi technickými analytiky a je obecně považován za jeden z nejspolehlivějších indikátorů, využívajících technickou analýzu. Indikátor kombinuje vlastnosti klouzavých průměrů, které jsme si představily v minulém díle, zároveň však vykazuje vlastnosti oscilátorů.

Tento indikátor vymyslel Gerard Appel v roce 1960 a MACD se snaží, jak plyne z jeho názvu, zachytit odchýlení od trendu a rostoucí pravděpodobnost změny trendu. To co dělá tento indikátor tak úspěšné je, že kombinuje něco z principů oscilátorů s přístupem křížení duálních klouzavých průměrů. Na monitoru vidíte pouze dvě linie, ačkoliv tři linie, respektive tři různé exponenciální klouzavé průměry, jsou použity při kalkulaci.

Výpočet MACD

Vypočítá se odečtením hodnoty dlouhodobého, zpravidla 26-denního, exponenciálního klouzavého průměru od krátkodobého, obvykle 12-denního, exponenciálního klouzavého průměru. MACD osciluje kolem hodnoty nula, podle změn trendu ceny, přičemž nulová linie představuje dlouhodobý klouzavý průměr. Rostoucí trend je zobrazen hodnotami indikátoru nad nulou, klesající trend hodnotami pod nulou. Do samostatného grafu oscilátoru je také zakreslena tzv. spouštěcí linie, která slouží ke generování obchodních signálů, přičemž je 9-denním klouzavým průměrem.

MACD = EMA (12) – EMA (26)

Signální křivka = EMA (9)

V roce 1986 MACD výrazně vylepšil Thomas Aspray, který změnil zobrazování MACD na formu histogramu. Ten vypočítáme odečtením signální křivky (většinou EMA (9)) od MACD, tak jak nám ukazuje následující rovnice.

Histogram = MACD – signal.

Indikátor se pak zobrazuje pod grafem a osciluje kolem nuly. Čím více se odchýlí od nuly, tím více je trh překoupený nebo přeprodaný.

Nastavení MACD

Obecně je doporučeno používat jedno nastavení hodnot pro prodejní signály a jiné pro nákupní. Většina traderů však používá standartní nastavení 12-26-9 pro všechny signály, my si však dovolíme doporučit nastavení period 5-34-7, které zahrnuje čísla Fibonacciho řady 5 a 34. Základním předpokladem používání MACD je využití takového nastavení, které je svázané s tržními cykly a dobře je kopíruje.

MACD je indikátor pro všechna období. Pokud se používají měsíční data, MACD může být použit k analýze dlouhodobých trendů. Toto může být aplikováno i na poněkud kratší období, odrážející třeba týdenní nebo denní data k analýze střednědobých a krátkodobých tržních trendů. MACD může být aplikován na základ intradenních časových rámců krátkých hodiny nebo minuty, což ho činí vhodným pro účely krátkodobého denního obchodování. Indikátor je často schopen produkovat přesné vstupní a výstupní signály. Jednou z jeho nejsilnějších vlastností je jeho schopnost detekovat klíčový okamžik pro vstup na trh po sérii následujících středních tržních poklesů

Nastavení MACD

Linie MACD je vynesena pod grafem průběhu vývoje cen. Histogram rozdílu mezi MACD a signální linií se také často zobrazuje. Tento typ grafu můžete vidět na obrázku výše. Graf zobrazuje linii MACD (modrá čára), signální linii (fialová čára) a žlutý histogram rozdílu mezi MACD a jeho signální linií pro BMW.

Způsoby obchodování

MACD je trendový indikátor, a proto dává velmi dobré signály v trendové části trhu. Naopak se nedoporučuje jej používat v případě, že trh se dostal do netrendové oblasti. Existují tři základní metody využití MACD při obchodování a jsou to:

1) Překřížení MACD a EMA

Prvním z nich je překřížení MACD a signální linie. Dlouhý (nákupní) signál se vygeneruje ve chvíli, kdy je MACD pod nulou a protne ze spodu signální linii.

Těchto signálů se však generuje poměrně dost a je třeba tedy vybrat takové, které mají větší sílu. K tomu nám poslouží odchylka o nulové hranice. Aby byl signál dostatečně silný, měl by se nacházet alespoň pod hranicí -0,002. Případně si můžeme zvolit i menší hodnotu. Logicky budeme dostávat menší množství platných signálů.

Pro vstup do krátké pozice platí stejná pravidla, jen zrcadlově převrácená. MACD tedy protíná signální linii shora směrem dolů a signál musí být minimálně nad hranicí 0,002. Možné pozice vstupů nám ukazují žluté šipky na následujícím grafu.

Překřížení MACD a EMA

Důležité je upozornit, že tento typ signálů je vhodný spíše pro vyšší časové rozlišení.

2) Překřížení MACD a nulové linie

Podobně jako v předchozím případě, i v tomto budeme využívat překřížení dvou hranic. V tomto případě však úplně vynecháme signální linii a použijeme pouze nulovou hranici a MACD.

Long signál je generován, když dojde k protnutí nulové hranice zdola. Short signál je generován analogicky, čili při protnutí nulové hranice MACD shora. Možnost vstupu v tomto případě si můžeme prohlédnout na grafu níže. Všimnout si zde můžeme falešného signálu, který nám signalizuje druhá šipka.

Překřížení MACD a nulové linie

V tomto případě nemáme k dispozici žádný způsob, jak filtrovat dobré a špatné signály. Je proto vhodné doplnit tento systém ještě nějakým dalším indikátorem, protože tento způsob generuje mnoho signálů. Obzvláště v situacích, kdy se trh konsoliduje, se můžeme dočkat falešných signálů.

3) Divergence

Nejsilnějším signálem vstupu do pozice je ale vstup na základě konvergence či divergence. Tento signál je považovaný obecně za jeden z nejsilnějších signálů v technické analýze s vysokou pravděpodobností úspěchu. Řada technických analytiků ho proto označuje za „téměř svatý grál technické analýzy“. Principem je, že hledáme nesoulad mezi cenou a tím, co nám říká indikátor MACD. Obecně rozlišujeme býčí a medvědí divergence a navíc ještě rozdělujeme divergenci podle síly na divergenci typu A,B, nebo C, kde signál A je nejsilnější a C nejslabší.

Medvědí divergence typu A (nejsilnější signál) je typická tím, že ceny na grafu vytváří nová maxima, ale indikátor vytvoří nižší maximum než dříve. To je signál, že předchozí býčí pohyb je ukončen a trhy se obrátí směrem dolů. A opačně – býčí divergence typu A je typická tím, že ceny na grafu vytváří nová minima, ale indikátor vytvoří vyšší minimum než dříve. To je signál, že předchozí medvědí pohyb je ukončen a trhy se obrátí směrem vzhůru. Příklad takové býčí divergence nám znázorňují červené čáry v grafu.

Divergence

U medvědí divergence typu B vytváří cena dvojitý vrchol, ale indikátor nepotvrzuje dosažené maximum. Medvědí divergence typu C (nejslabší) je charakteristická tím, že cena sice vytváří nové maximum, ale indikátor vytváří pouze dvojitý vrchol a nepotvrzuje tak sílu, kterou se snaží býčí investoři prezentovat na grafu.

Na závěr je potřeba upozornit, že MACD je sice velmi silný indikátor načasování, ale jako každý indikátor má svoji Achillovu patu. S občasnými potížemi se můžeme setkat při obchodování v trvalém trendu, v pokračujícím úzkém tržním kanálu či při poklesu. Klouzavé průměry a MACD jsou příkladem zpožděných technických indikátorů, jelikož odrážejí minulé cenové pohyby.